GRONINGEN - Een computer die na analyse van een handgeschreven tekst de dader van een misdrijf opspoort. Dankzij Marius Bulacu, onderzoeker bij Kunstmatige Intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan dit binnenkort werkelijkheid worden.

Hij promoveert 15 maart op zijn methode om handschriften te identificeren.

Volgens Bulacu is de huidige handschriftanalyse "ee subjectief proces". "Een forensisch expert vergelijkt het handschrift van de gevonden tekst met dat van de verdachte en zegt vervolgens of het gaat om dezelfde persoon. Dit is subjectief. De expert kan bevooroordeeld zijn.

Met onze software heeft hij een hulpmiddel om zijn oordeel te onderbouwen. Ook kan een stukje tekst vergeleken worden met eerder opgeslagen handschriften uit een database."

Vormen

Bulacu's methode kijkt naar de schuinheid, ronding en kromming van de letters, maar ook naar bepaalde algemene vormen in het handschrift. Wat er is geschreven maakt niet uit voor de identificatie.

Uit tests met een database van negenhonderd handschriften bleek de software van Bulacu in negen van de tien gevallen de juiste schrijver aan te wijzen.

Arabisch

De promovendus heeft niet alleen westerse handschriften geïdentificeerd, maar ook Arabische. "Dat is iets lastiger, omdat bij Arabisch schrift minder schuin geschreven wordt. Daardoor bevat het handschrift minder persoonspecifieke kenmerken."

Historische vondsten

De resultaten zijn bijna even goed als bij westerse handschriften. Bulacu hoopt met de software ook veelal anonieme middeleeuwse documenten met elkaar te kunnen vergelijken. Uit dat onderzoek zouden belangrijke historische vondsten kunnen komen.