WASHINGTON - De uitstoot van broeikasgassen in de Verenigde Staten blijft hard groeien. De Amerikaanse regering verwacht dat de uitstoot tussen 2002 en 2012 met 11 procent zal zijn toegenomen.

De groei is daarmee nagenoeg even groot als in de periode 1992-2002, aldus The New York Times zaterdag.

De krant baseert zich op een rapport dat de Amerikaanse overheid al een jaar geleden had moeten overleggen aan de Verenigde Naties.

Volgens bronnen van het dagblad houdt Washington de publicatie tegen door aanhoudende ambtelijke vertragingstactieken.

Vervuiler

De VS zijn verreweg de grootste vervuiler op aarde waar het gaat om stoffen die zorgen voor het versterkte broeikaseffect. President Bush weigert zich al jaren te binden aan internationale afspraken die harde percentages bevatten waarmee de uitstoot moet dalen.

Bush gelooft alleen in vrijwillige afspraken met onder meer vervuilende industriën en hij hoopt op technologische doorbraken die het probleem minder urgent zullen maken. Milieuorganisaties vinden dat de VS het gevaar van klimaatveranderingen niet willen inzien, ook niet na een recent zeer alarmerend rapport van de VN over klimaatveranderingen.

Economie

Voorstanders van Bush stellen in de krant dat de president het juist erg goed doet. De president heeft jaren geleden gezegd dat hij wil dat de groei van de uitstoot van vieze stoffen kleiner moet zijn dan de groei van de economie. Dat is volgens zijn sympathisanten goed gelukt.

"Sinds 1990 is voor elk procent groei in de uitstoot de economie met 3 procent gegroeid. Dat is een beter dan de Europese Unie", aldus Myron Ebell, die een lobbygroep leidt van bedrijven die niets van een stringent klimaatbeleid willen weten.