DEN HAAG - De beste onderzoekers moeten ook voor de klas of in de collegezaal staan. Die hartenkreet lieten studenten vrijdag in Den Haag horen.

Dat gebeurde tijdens de manifestatie Talentrijk, die Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten VSNU samen met studentenbonden organiseerde. Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) nam de hartenkreet met instemming in ontvangst.

De onderwijsorganisaties begroetten de nieuwe bewindsman, die net zijn tweede ministerraad achter de rug had, met zelden vertoond enthousiasme. Om net zo aardig terug te doen, zei Plasterk dat hij altijd vraagtekens had geplaatst bij het systeem van leerrechten, dat de vroegere staatssecretaris Mark Rutte wilde invoeren.

Verzet

Samen met de studentenbonden ISO en LSVb heeft de VSNU het verzet tegen de leerrechten geleid. Studenten zouden voor zes jaar deze leerrechten krijgen, die ze per maand verzilveren bij een universiteit of hogeschool. Zijn de leerrechten op, dan zouden ze een veel hoger collegegeld moeten betalen.

Het voorbehoud van Plasterk betekent niet dat de leerrechten nu geheel van de baan zijn, zoals de VSNU veronderstelde. In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken de kwestie opnieuw te bekijken.

De Tweede Kamer had de wet die de leerrechten moest regelen al aangenomen, maar de Eerste Kamer heeft de wet nooit behandeld. PvdA en CDA vreesden administratieve problemen bij universiteiten en hogescholen als de leerrechten volgens de ideeën van Rutte zouden worden ingevoerd.