AMSTERDAM - De bodemdaling in Noordwest-Friesland voltrekt zich aanmerkelijk sneller dan gedacht. De bodem is al dertien centimeter gedaald, terwijl de voorspellingen uitgingen van maximaal tien centimeter. Dat meldt het waterschap Wetterskip Fryslân donderdag.

Het ministerie van Economische Zaken, dat de vergunning voor de gaswinning afgeeft, heeft inmiddels een brandbrief van het waterschap ontvangen. In de brief schrijft het waterschap dat een eind moet komen aan de gaswinning of dat er een financiële oplossing moet komen voor de noodzakelijke aanpassingen aan bijvoorbeeld sluizen.

Blijven maatregelen uit, dan vreest het waterschap dat de bodem uiterlijk in 2018 met zeventien centimeter is gedaald.