MIDDELBURG - Zeeland gaat samen met het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart milieuproblemen met satellietbeelden opsporen. De provincie zei woensdag de eerste provincie in Nederland te zijn die zo de natuur in de gaten gaat houden.

Satellieten gaan Zeeland nauwlettend in de gaten houden. Met bestaande lucht- en satellietfoto's en met nieuwe opnamen wordt gekeken of er veranderingen zijn, zoals bijvoorbeeld illegale bebouwing, opslag of beplanting.

De satellieten nemen ook de hoeveelheden fijn stof die de scheepvaart afscheidt onder de loep. In het derde onderzoek wordt, onder meer aan de hand van verdamping, met satellieten de grondwaterstand in de gaten gehouden. Met deze gegevens kan onder meer de landbouw effectiever werken. Het Europese ruitevaartagentschap (ESA) ten slotte begint binnenkort onderzoek op het gebied van luchtkwaliteit, waarbij ook Zeeland wordt bekeken.