NIJMEGEN - Patiënten krijgen geen jicht door het gebruik van plaspillen, die zij slikken wegens hoge bloeddruk of hart- en vaatklachten. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat jicht een bijwerking kon zijn van de plaspillen. Dat staat zelfs op bijsluiters bij de pillen vermeld.

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem hebben echter aangetoond dat het optreden van jicht alles te maken heeft met de klachten waarvoor patiënten de plaspillen slikken.

Niet het medicijn, maar de aandoening veroorzaakt dus jicht, schrijven de onderzoekers deze week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Jicht

Jicht is een pijnlijke ontsteking van de gewrichten, veroorzaakt door de vorming van uraatkristallen in het gewricht. Omdat plaspillen of diuretica de urinevorming juist stimuleren, schrijven artsen dit medicijn tot nu toe liever niet voor aan mensen met gewrichtsklachten.

Dat blijkt nu dus een overbodige voorzorgsmaatregel, stellen de onderzoekers.

De artsen vergeleken de gegevens van 3764 patiënten. Daaruit bleek weliswaar een verband tussen jichtlijders en mensen met hoge bloeddruk, hartfalen of myocardinfarct, maar plaspillen waren niet de boosdoeners. Hoge bloeddruk of hartklachten kunnen ook tot jicht leiden, of de patiënt nu diuretica gebruikt of niet, aldus de onderzoekers.