AMSTERDAM - Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat op verzoek van het bestuur van de Limburgse Sint Michaëlsparochie een drie eeuwen oude mummie onder de scanner leggen.

Het lijk wordt toegeschreven aan de 17e eeuwse kanunnik Kwanjel, en is afkomstig uit de Abdijkerk in Thorn.

Eind 19e eeuw werden in de buurt van de kerk twee graven geopend. In een daarvan stuitte men op een gemummifeerd lichaam gekleed in een priestergewaad. Hierdoor vermoedde men dat het om Kwanjel ging.

Kandidaten

"Maar zeker is dit allerminst", aldus de Thornse deken Maessen. "Er zijn meerdere kandidaten. Door het lichaam te laten scannen hopen we meer te weten te komen over zijn leeftijd, gezondheidstoestand en doodsoorzaak. Door vergelijking met historische bronnen kunnen we wellicht een aantal personen uitsluiten.'

De afdeling Radiologie van het AMC was al eerder betrokken bij oudheidkundig onderzoek. Zo werden een aantal Egyptische mummies van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden onder de loep genomen. De kanunnik van Thorn is echter de eerste mummie waarvan de organen waarschijnlijk nog intact zijn.