JAKARTA - Er gloort hoop voor de zeer bedreigde Sumatraanse neushoorn. Andalas, de enige Sumatraanse neushoorn die sinds 1889 in gevangenschap is geboren, komt uit de Verenigde Staten naar Indonesië om zijn soort van de ondergang te redden.

Hij zal worden geplaatst bij twee vrouwtjes in de hoop dat de Amerikaanse 'Rambo-rhino' voor nageslacht zal zorgen, aldus de BBC. Andalas, geboren in 2001 in Cincinnati, zal dinsdag in Jakarta aankomen. Daarna gaat hij op transport naar een reservaat in Sumatra.

Vitaal

De neushoorn bracht de afgelopen jaren door in de dierentuin van Los Angeles. De directeur van deze zoo omschreef de trip van Andalas maandag als " vitaal voor de toekomst van de Sumatraanse neushoorns". Van deze soort leven er naar schatting nog maar driehonderd in het wild.