HILVERSUM - Kinderen moeten op school veel meer leren over natuur en milieu. Nu is de ecologische kennis van onderwijzend personeel onder de maat en dat zorgt er mede voor dat kinderen in grote steden paarse koeien tekenen, zoals in een bekende chocoladereclame op televisie.

Dat constateert Jurr van Dalen, directeur van het IVN, de vereniging voor milieueducatie. "De jeugd begrijpt de betekenis en waarde van de natuurlijke leefomgeving niet meer. Op termijn kent men de verhoudingen niet meer tussen economie en ecologie en dat heeft ernstige gevolgen voor de welzijnsbeleving van burgers", waarschuwt Van Dalen.

Schooltuintjes

Volgens de IVN-directeur moeten de kinderen meer naar buiten en aan de slag in bijvoorbeeld schooltuintjes. Scholen moeten verder meer tijd steken in lessen waarin de samenhang tussen economie, natuur en mens in de eigen omgeving wordt besproken.

Van Dalen vindt die investeringen nodig. "De generatie van morgen verliest het gevoel voor verhoudingen en kent haar plek niet meer in het ecologische systeem".