DEN HAAG - Er zijn geen aanwijzingen dat UMTS-zendmasten of DECT-basisstations gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een donderdag verschenen jaarbericht.

UMTS en DECT zijn systemen waarmee draadloos kan worden gecommuniceerd. De vraag of blootstelling aan de radiogolven ervan schadelijk kan zijn voor de gezondheid komt regelmatig op en daar is ook diverse malen onderzoek naar gedaan.

De Gezondheidsraad heeft zich bij zijn standpunt vooral gebaseerd op recent Zwitsers onderzoek naar UMTS. Dat leverde geen aanwijzingen voor schadelijke gevolgen op. Over de toepassing van DECT zijn op dit moment geen onderzoeksgegevens bekend die duiden op nadelige gezondheidseffecten, aldus de raad.

Onderzoek door TNO in 2003 leek wel aan te geven dat blootstelling van proefpersonen aan UMTS tot "minder welbevinden" leiden. De Gezondheidsraad kent het meeste gewicht toe aan het Zwitserse onderzoek omdat dit beter was opgezet.

Niet overtuigend

De raad kwam na analyse van het TNO-onderzoek tot de conclusie dat het effect op het welbevinden niet overtuigend was. De raad adviseerde het in een verbeterde opzet te herhalen. Dat is inmiddels gebeurd en wel in Zwitserland.

Ook andere onderzoeken laten geen effecten zien, aldus de rapportage. De Gezondheidsraad maakt wel de kanttekening dat er nog geen onderzoek beschikbaar is over langdurige blootstelling. Maar onderzoek naar langdurige blootstelling aan andere elektromagnetische velden, zoals radio- en televisiezenders, heeft tot nu toe geen nadelige invloed op de gezondheid opgeleverd.