DEN HAAG - Veel artsen vinden een fout in de patiëntenzorg niet ernstig genoeg om te melden. Maar ze verzuimen ook incidenten te melden om collega's niet te duperen, bang zijn voor juridische consequenties en uit tijdgebrek.

Volgens een onderzoek van het artsenblad MedNet Magazine, dat donderdag verschijnt, blijkt dat pakweg driekwart (72 procent) van de huisartsen en de helft (53 procent) van de specialisten nog nooit een incident te hebben gemeld. De voornaamste reden hiervoor is dat zij nog nooit een incident hebben meegemaakt. De op een na belangrijkste reden is dat het incident niet ernstig genoeg zou zijn.

Apparatuur

In totaal vulden 354 huisartsen en medisch specialisten een vragenlijst in. Meldingen over fouten of bijna-fouten hadden veelal betrekking op een collega of de arts zelf. Ook de gebrekkige organisatie en falende apparatuur worden aangewezen als oorzaak van fouten. Een arts die zijn collega niet wilde "aangeven" zei: "Ik ga ervan uit dat een collega het beste heeft gedaan voor de patiënt."

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat artsen verpleegkundigen opener vinden over incidenten in de patiëntenzorg. Tweederde van de huisartsen (66 procent) en 80 procent van de specialisten ervaart in de praktijk dat vooral verpleegkundigen incidenten melden.

Cultuurverschil

Als reden daarvoor noemen de artsen het cultuurverschil tussen artsen en verpleegkundigen. Volgens veel artsen zijn verpleegkundigen al vanaf de opleiding gewend om open te zijn over incidenten en meer gewend om volgens protocollen te werken.

Hierdoor nemen ze incidenten serieuzer en omdat ze meer betrokken zijn bij patiënten, voelen ze zich volgens artsen meer verantwoordelijk. Een enkele arts erkent dat artsen "te hoog op het paard zitten en fouten dus slecht toegeven".