DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs stelt een commissie samen die iets moet doen aan de slechte beheersing van het Nederlands en de matige rekenvaardigheden van onder andere pabo-studenten. Dat heeft zij maandag gezegd.

De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal gaat op zes verschillende onderwijsniveaus bepalen wat de bijbehorende leerstof moet zijn, en wat leerlingen met een diploma op dat niveau moeten kennen en kunnen.

Doel is om de aansluiting tussen verschillende scholen, bijvoorbeeld tussen het mbo en het hbo, te verbeteren. Op dit moment sluiten vervolgopleidingen op het gebied van rekenen en taal vaak niet goed op elkaar aan, stelt Van der Hoeven.

Taaltoets

Vorige maand werd bekend dat twee derde van alle eerstejaarsstudenten van de pabo waren gezakt voor een taaltoets.

Vooral kandidaten met een diploma van het havo of mbo scoorden slecht. Slechts 32 procent van de eerstejaars die in september zijn begonnen slaagde voor de taaltoets.

De hogescholen kondigden daarop aan een grootschalig onderzoek uit te voeren naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten in alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Het advies van de Expertgroep van minister Van der Hoeven moet eind 2007 gereed zijn.