STRAATSBURG - Europeanen moeten ophouden steeds meer weg te gooien. De hoeveelheid afval zou tussen 2008 en 2012 moeten stabiliseren.

Het Europees Parlement stemt dinsdag in met rapporten hierover van de leden Hans Blokland (ChristenUnie) en Caroline Jackson (Britse Conservatieven), zo bleek maandag bij een debat.

Economie

De gemiddelde Europeaan zet nu 500 kilo afval per jaar bij het vuilnis. De afvalberg groeit harder dan de economie. Het parlement vraagt de Europese Commissie daarom om voor 2010 voorstellen doen waardoor producten minder afval opleveren.

Blokland bepleit verder dat papier, glas en textiel vanaf 2015 niet meer op stortplaatsen belanden. Hij loopt zo vooruit op een algemeen verbod op het storten van restafval in 2025. Nu zijn er nog EU-landen die tot 90 procent van hun afval gewoon op een stortplaats gooien.

De Europese Commissie had in 2005 voorgesteld dat afval vooral voorkomen en gerecycled moet worden. Pas als het echt niet anders kan, mag het verbrand of gestort worden.

Bezwaar

Blokland en zijn medeparlementsleden maken wel bezwaar tegen een voorstel van de Europese Commissie om het verbranden van afval in elektriciteitscentrales te vergemakkelijken. "Afval dat bedoeld is voor energieterugwinning of verbranding moet in ieder geval voldoen aan de emissienormen van de afvalverbrandingsrichtlijn", zei Blokland maandag.

Het parlement is ook bezorgd dat Brussel toestaat dat verbrandingsafval de grens over gaat. Controle is dan lastig, waardoor het afval wellicht alsnog illegaal gedumpt wordt. "De Oost-Europese landen zien nu al een toestroom van Duits afval", zei het Britse parlementslid Jackson.

Kritiek

De rapporten krijgen buiten het parlement kritiek. Milieuorganisaties vinden die niet streng genoeg, maar ondernemers vinden die juist te ver gaan. Het Europees Parlement en de EU-landen moeten na de stemming met elkaar een compromis zoeken over het onderwerp.