ROTTERDAM - Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben bij toeval een vondst gedaan die een belangrijke sleutel vormt in het onderzoek naar aneurysma. Dat is een uitstulping van een slagader die door het risico op scheuren levensbedreigend is.

Bij de ontwikkeling van een model met een bepaalde genetische afwijking bleek een aneurysma te ontstaan. Het model maakt het mogelijk onderzoek te doen naar het effect van geneesmiddelen op zo'n uitstulping en naar de vroegtijdige opsporing ervan.

Aneurysma's werden tot nu toe in een laat stadium opgespoord. Het onderzoek heeft plaats met een echo. Soms wordt de uitstulping pas ontdekt, als ze reeds gescheurd is.

Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid waren er in 2000 in Nederland 69.400 mannen en 16.700 vrouwen met een aneurysma van de buikaorta. Van hen stierven dat jaar 620 mannen en 210 vrouwen. De aandoening is nu alleen operatief te behandelen.

Onderzoek

Met de ontwikkeling van het model in het Erasmus MC is het nu voor het eerst mogelijk intensief onderzoek te doen naar het effect van bloeddrukverlagende medicijnen bij lichtere vormen van aneurysma.

Binnen drie jaar moet duidelijk zijn of bestaande bloeddrukverlagende medicijnen inderdaad de uitstulping kunnen doen stoppen of zelfs terugdraaien en zo ja, om welke medicijnen het gaat.

Daarnaast willen de onderzoekers achterhalen of sommige mensen meer kans op de aandoening hebben dan anderen. Dat zou het mogelijk moeten maken aneurysma's in de toekomst vroeg te behandelen. De onderzoekers publiceren over hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation Research.