HAARLEM - De behandeling van kinderen met astma schiet vaak tekort omdat de toedieningsvorm van medicijnen onvoldoende op kinderen is gericht. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek, 'The Rights of Children to Appropriate Healthcare', uitgevoerd bij 127 patiëntenorganisaties.

Een kwart van de organisaties stelt dat jonge kinderen niet weten hoe inhalers werken. Omdat ze er niet goed mee kunnen omgaan, werken de medicijnen onvoldoende. Dat maakt astma volgens de patiëntenorganisaties tot de meest problematische kinderziekte.

De organisaties vinden dat de informatie aan ouders en patiënten onvoldoende is. Ook menen ze dat artsen en specialisten vaak zelf niet goed op de hoogte zijn van kinderastma. Slechts 45 procent vindt dat dat wel het geval is.

Meer dan de helft (52 procent) zegt dat artsen meer scholing moeten krijgen over kinderastma.

Pufje

Uit eerder onderzoek onder 2200 kinderen van 2 tot 14 jaar bleek dat veel kinderen met astma die inhalatiecorticosteroïden gebruiken - het zogenoemde pufje - daar na verloop van tijd mee stoppen. Na een jaar was meer dan de helft (53,7 procent) van de kinderen met de behandeling met inhalatiemedicijnen gestopt.

Bij lichte gevallen van astma kunnen kinderen tegenwoordig een medicijn met een kauwtabletje innemen.

Luchtwegen

In Nederland lijden circa 115.000 kinderen aan astma, een chronische ontsteking van de luchtwegen. Dat is 4,5 procent van alle kinderen tot en met 14 jaar.

Astma komt het meest voor bij jongens tussen 5 en 9 jaar. De aandoening komt bij jongens vaker voor dan bij meisjes. Daarnaast hebben ongeveer 300.000 kinderen astmatische klachten, zoals piepen op de borst en kortademigheid.