DEN HAAG - De kwaliteit van behandeling van mensen met hartproblemen verschilt per ziekenhuis enorm. Ook zijn er grote verschillen in de behandeling en begeleiding op zich.

Dat schrijven medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het vakblad Medisch Contact dat donderdag verschijnt. Ze willen dat er meer eenheid in behandeling komt.

Afstaan

Het gebeurt volgens de inspectie dat cardiologen geen zin hebben hun patiënten af te staan aan een zogenoemde hartfalenpoli. Op deze speciale afdeling kunnen hartpatiënten terecht voor routinebegeleiding en behandeling.

Naar de mening van de inspectie kan het dus zo zijn dat de patiënt door de onwil van een specialist belangrijke zorg misloopt. Ook komt het voor dat een specialist geen contact heeft met de huisarts over patiënten, zegt de IGZ.

Daarbij zijn er grote verschillen in werkwijze tussen de hartfalenpoli's onderling, constateren de IGZ-medewerkers in het artikel.

Thuiszorg

Zo laat het ene ziekenhuis een zogenoemde hartfalenverpleegkundige patiënten helpen, maar schakelt een ander thuiszorg in voor de dagelijkse zorg en begeleiding.

In het ene ziekenhuis mag een verpleegkundige zelf medicijnen voorschrijven en onderzoek doen, terwijl een ander ziekenhuis dat niet toestaat.

De inspectie vindt dat ziekenhuizen meer van elkaar moeten leren en de goede voorbeelden moeten overnemen.