Vrijdag 19 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Twee derde pabostudenten zakt voor taaltoets

AMSTERDAM - Twee van de drie eerstejaars pabostudenten zijn de afgelopen maanden gezakt voor de taaltoets. Het niveau van de toets ligt iets hoger dan het eindniveau van de basisschool. Dat heeft voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad dinsdag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.
Door Novum Nieuws

Enkele maanden geleden bleek ook de rekentoets voor veel aankomende leraren van basisscholen te hoog gegrepen. De helft van alle nieuwe pabostudenten haalde de toets niet.

Vanaf september gaan hogescholen een grootschalig onderzoek uitvoeren naar de taal- en rekenvaardigheid van studenten van alle hbo-opleidingen.

Cito

De door het Cito ontwikkelde taaltoets is gemaakt door ongeveer zesduizend eerstejaars. Nauwelijks één op de drie eerstejaarsstudenten (32 procent), die vier maanden geleden begonnen aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, slaagde voor de toets.

Vooral studenten met een havo- of mbo-diploma scoorden slecht: van hen slaagde respectievelijk 33 en 15 procent. Van de studenten die afkomstig zijn van het vwo slaagde 78 procent.

Volgens de HBO-raad is er geen enkele reden om aan te nemen dat de taal- en rekenvaardigheid van studenten van andere opleidingen beter is dan die van pabostudenten.

Terpstra noemt dat 'zeer zorgelijk'. De gegevens die het onderzoek oplevert, moeten er in samenwerking met de politiek en het onderwijsveld voor zorgen dat de problemen worden opgelost, zei hij.

Vaardigheden

Hogescholen kunnen extra mensen opleiden om het aanstaande tekort aan goed opgeleide mensen op te vangen, stelde Terpstra. "Maar dat gaat niet lukken als de studenten die zich bij ons aanmelden basale vaardigheden als rekenen en schrijven onvoldoende onder de knie hebben." De raad pleit voor een voorbereidend jaar aan hogescholen voor die leerlingen voor wie de stap naar het hoger onderwijs te groot is. In afwachting daarvan wil de raad meer bijspijkercursussen in het voorbereidend hoger onderwijs en aan de hogescholen.

Beroepsbevolking

Het ministerie van Onderwijs wil dat in 2020 de helft van de beroepsbevolking een hogere beroepsopleiding heeft afgerond.

Terpstra verwacht dat deze doelstelling niet haalbaar is. Als het nieuwe kabinet bereid is te investeren in nieuw beleid kan het aantal nieuwe studenten de komende vier jaar wel met twintig procent stijgen.

Aanbevolen artikelen