DEN HAAG - Boeren en tuinders gebruiken minder bestrijdingsmiddelen om hun gewassen te beschermen. Desondanks is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog niet overal zoals zou moeten en zijn extra maatregelen nodig om te zorgen dat de doelen voor 2010 worden gehaald.

De meest belastende stoffen en bronnen moeten snel worden aangepakt, want sinds 2001 zijn de rivieren, sloten en vaarten nauwelijks schoner geworden. Dat blijkt uit de maandag gepresenteerde evaluatie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) over Duurzame gewasbescherming.