BEEK - De ijsvogel gaat een toptijd tegemoet. Anders dan de naam van het beestje doet vermoeden, kan de vogel niet tegen koude winters. "Ze profiteren dus enorm van het zachte weer", aldus Ruud Foppen van de stichting vogelonderzoek Sovon maandag.

Tien jaar geleden telde de populatie ijsvogels slechts 150 broedparen, inmiddels zijn dat er enkele honderden. "De ijsvogels gaan daardoor van zeer bedreigd, naar een stuk minder bedreigd", zegt Foppen.

Hoe meer ijsvogels de winter overleven, hoe meer kan worden gebroed in het voorjaar. Na een zachte winter is meer voedsel beschikbaar en is de overlevingskans voor de kleine ijsvogels groter.

Populatie

De bloeiperiode zegt niets over de toekomst van de ijsvogels. "Een erg strenge winter kan de populatie zo weer halveren", stelt Foppen.

Ook de huismussen, winterkoninkjes en merels profiteren van het zachte weer. De huismus is bedreigd en kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De merel eet wormen en is gebaat bij een zachte bodem. De merel en de winterkoning zijn niet bedreigd.

Eieren

Veel vogels grijpen het zachte weer aan om zich voort te planten. Foppen: "Zo zijn er duiven die gewoon doorgaan met eieren leggen. De kuikens maken nog een goede kans om te overleven ook."

Vogels voeren is in een zachte winter geen probleem, stelt Foppen. "Vroeger dacht men nog dat het slecht was, maar daar zijn we helemaal van teruggekomen. Je kunt gewoon vetbollen ophangen. Dat is een goede manier om vogels naar je tuin te lokken."