PEKING - Een Chinees staatsinstituut voor demografie heeft gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van de steeds minder evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen onder de bevolking. In China leven over dertien jaar 300 miljoen meer mannen dan vrouwen.

In combinatie met de toenemende vergrijzing en de verstedelijking kan dit de sociale orde en harmonie ernstig destabiliseren, aldus het instituut.

Het onderzoek, aangehaald door het staatspersbureau Xinhua, spreekt over een stijging van antisociaal en gewelddadig gedrag door mannen die steeds vaker ongetrouwd blijven. Ook waarschuwt het instituut voor een toenemende druk op de sociale voorzieningen en verstoring van de relatie tussen de generaties.

Een-kindpolitiek

In China worden sinds de jaren tachtig, toen de een-kindpolitiek werd ingevoerd, aanzienlijk meer jongens geboren dan meisjes. Het beleid versterkte de traditionele voorkeur voor mannelijk nageslacht, omdat een jongen voor zijn ouders kon zorgen en een meisje moest worden uitgehuwelijkt.

De geboortebeperking heeft er nu, met de toenemende vergrijzing en de afwezigheid van een goed pensioensysteem, toe geleid dat een kind vaak in zijn eentje de zorg moet dragen voor zijn ouders en twee paar grootouders.