DEN HELDER - De groengele substantie die de afgelopen dagen op het strand van Den Helder, Zijpe en Texel is aangetroffen, is een mengsel van irriterende stoffen.

Dit heeft de gemeente Den Helder dinsdag bekendgemaakt na onderzoek van een monster van het mengsel door het Rijksinstituut voor Integraal Waterbeheer en Zuivering van Afvalwater (RIZA) in Lelystad.

Volgens een woordvoerder van het RIZA bestaat de substantie uit zwavel, met in mindere mate metalen en organische componenten die wijzen in de richting van een industrieel schoonmaakmiddel. Wat het mengsel precies is, is nog onduidelijk.

De woordvoerder van het RIZA stelde dat van sommige stoffen bekend is dat zij "de huid irriteren en soms erger". Hoe gevaarlijk het mengsel echter precies is, is ook nog niet bekend.

Verder onderzoek moet dit uitwijzen. Een woordvoerder van Stichting De Noordzee stelt dat het vrijwel zeker gaat om een industrieel schoonmaakmiddel. "Als je kijkt naar de verbinding, dan wijst dit sterk in die richting", stelt zij. "Maar ook wij wachten het verdere onderzoek af."

De afgelopen dagen spoelden op de stranden van Den Helder, Zijpe en Texel enkele tientallen dode zeevogels aan. De dieren waren besmeurd met de groengele substantie. De snavels en poten van de vogels leken erdoor te zijn opgelost.

Het verschil tussen vogels en mensen is, dat de laatsten het spul kort aanraken. Wie het langer op zijn huid heeft, krijgt dit soort reacties, aldus de woordvoerder van de gemeente Den Helder.

Waarschuwing

Plakkaten van de substantie lagen over een lengte van 40 kilometer over het strand verspreid. Den Helder, Zijpe en Texel gaan waarschuwingsborden plaatsen op de stranden, hebben de burgemeesters besloten. De borden moeten de bezoekers waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van schadelijk afval.

Strandbezoekers wordt aangeraden het afval niet aan te raken en honden aangelijnd te houden. Het is nog onduidelijk waar het mengsel precies vandaan komt.

De Noordzee

Stichting De Noordzee biedt woensdagmiddag mede namens andere elf natuur- en milieuorganisaties de formerende partijen en de informateur in Den Haag middels flessenpost een brief aan waarin zij oproept het belang van de Noord- en Waddenzee en de Deltawateren te erkennen en werk te maken van een schone, gezonde en productieve zee.

In de Hofvijver laten zij tientallen dolfijnen, walvissen en haaien dobberen. Diederik Samson van de PvdA neemt de post in ontvangst.

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat jaarlijks drieduizend olieslachtoffers aanspoelen op de Nederlandse kust, stelt De Noordzee. Het gaat hierbij enkel om vogels. De Europese Commissie heeft in kaart laten brengen dat tussen 1998 en 2004 op de Noordzee 4900 olievlekken zijn waargenomen.