SEATTLE - De ouders van een zeer ernstig gehandicapt Amerikaanse meisje in Seattle houden hun 9-jarige dochter met hormonen opzettelijke klein.

Haar beginnende pubertijd is afgebroken door een sterilisatie en ook haar borstgroei is door een ingreep goeddeels tot staan gebracht. De ouders zeggen dat dit de enige manier is om hun kind nog enige kwaliteit van leven te geven.

Zowel Amerikaanse als Britse media berichtten donderdag over Ashley, die een zeer ernstige hersenbeschadiging heeft. Ze kan niet spreken of lopen en ze is niet in staat in bed haar hoofd op te tillen.

Realiteit

De ouders van Ashley willen naar eigen zeggen "de medische realiteit" niet negeren. Ze vinden dat het beter is dat hun dochter, met de geestelijke vermogens van baby, fysiek een kind blijft en lichamelijk niet volwassen wordt.

De ouders hebben al in 2004 besloten de groei van hun dochter met hormonen te reguleren, met goedkeuring van een ethische commissie van een ziekenhuis in Seattle. Haar behandelend artsen schreven hierover in een medisch blad dat eind vorig jaar verscheen.

Reacties

Het artikel leidde tot duizenden zowel boze als goedkeurende reacties op een forum op het internet. De ouders besloten daarop zelf te reageren, overigens anoniem. Ze hebben wel foto's van hun dochter verspreid.

De ouders stellen onder meer dat hun dochter beter hanteerbaar en verplaatsbaar blijft door haar lengte en gewicht te limiteren.

Kritiek

Ashley zou gemakkelijker kunnen blijven deelnemen aan familie-activiteiten. De ouders verzetten zich ook tegen kritiek dat ze met hun besluiten de waardigheid van het leven van hun kind aantasten.

George Dvorsky, lid van een instituut dat zich buigt over ethische vragen en nieuwe technologie, is het ook niet met die kritiek eens. "Het meisje mist de cognitieve capaciteiten om enige vorm van onwaardigheid te bemerken. Die hormonen zijn niet grotesk. Wat grotesk is, is het vooruitzicht van een volledig volgroeide en vruchtbare vrouw met de geestelijke vermogens van een baby."