WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben woensdag voorgesteld de ijsbeer als bedreigde diersoort te bestempelen.

Bekijk video

Volgens waarnemers is het de eerste keer dat de regering-Bush het broeikaseffect beschouwt als de mogelijke stuwende kracht achter het uitsterven van een soort.

Verband Het ministerie van Binnenlandse Zaken erkent dat door stijgende temperaturen het ijs rond de Noordpool verdwijnt, waardoor de ijsberen hun jachtgebied kwijtraken. Volgens een functionaris, die anoniem wilde blijven, stelde het ministerie niet eerder een dergelijk duidelijk verband vast tussen klimaatverandering en de bedreiging van een diersoort. Volgens schattingen leven er nog 20.000 tot 25.000 ijsberen. Milieuactivisten beschouwen de witte bewoner van het Noordpoolgebied al jaren als bedreigde soort.