AMSTERDAM - Patiënten met slokdarmkanker die een hoog inkomen hebben, hebben meer kans op levensverlenging dan patiënten met een lager inkomen. Dat concludeert Evelyn van Vliet, die vrijdag promoveert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wie hoger op de inkomensladder staat wordt vaker geopereerd en krijgt vaker een chemokuur, gericht op genezing. Mensen met een lager loon krijgen juist vaker een behandeling die gericht is op het verzachten van het lijden, zoals een stent.

Genezingsproces

Het is niet duidelijk of het verschil in behandeling gevolgen heeft voor het uiteindelijke genezingsproces. Wel is bekend dat mensen die worden geopereerd een grotere kans op levensverlenging hebben dan mensen die een stent krijgen.

Een stent is een buisje dat in de slokdarm kan worden geplaatst als de tumor de doorgang van voedsel naar de maag bemoeilijkt. Het voedsel kan dan toch naar de maag.

Slokdarmkanker

Jaarlijks worden veertienhonderd Nederlanders getroffen door slokdarmkanker. De promovenda heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het verschil in behandeling. Een woordvoerder van het Erasmus Medisch Centrum zegt dat het niet aannemelijk is dat het salaris een rol speelt, aangezien artsen hierin geen inzicht hebben en iedereen zijn behandeling vergoed krijgt.

Mensen met een hoger salaris hebben vaak een hogere opleiding en zijn mogelijk mondiger tegenover artsen. Ook vragen zij wellicht vaker om een second opinion en zoeken zij zelf informatie, bijvoorbeeld via internet.