AMSTERDAM - Veel zwangere vrouwen die het aanbod krijgen hun kindje op aangeboren afwijkingen te laten screenen, zien hier van af. Niet meer dan 46 procent wil het wel. Dat constateert Matthijs van den Berg in zijn proefschrift waarop hij deze week promoveert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De belangrijkste reden waarom de vrouwen van de zogenoemde nekplooimeting met behulp van een echoscopie of een bloedtest afzien, is dat uitkomst geen zekerheid biedt over de aan- of afwezigheid van aandoeningen; het gaat om een risicoschatting, stelt de onderzoeker. De belangrijkste reden wel op het aanbod in te gaan bleek nieuwsgierigheid (50 procent noemde dit).

Alle vrouwen lieten zich bij beslissing vooral leiden door hun houding over abortus, hun mening over prenatale testen en de mening van mensen in hun omgeving. Angst en zorgen over de gezondheid van het kind speelde bij hen nauwelijks een rol.

Van den Berg concludeert verder in zijn onderzoek dat ongeveer de helft van alle vrouwen geen goed geïnformeerde, consistente en weloverwogen beslissing neemt als ze een test krijgt aangeboden.

Screening

Hij waarschuwt de overheid om daar rekening mee te houden, als volgend jaar alle zwangere vrouwen een prenatale screening krijgen aangeboden. Op dit moment krijgen vrouwen de test alleen aangeboden als daar een medische aanleiding voor bestaat, of als ze ouder zijn dan 36 jaar.

Van den Berg onderzocht voor zijn studie de beslissingen van ongeveer 2000 vrouwen in alle leeftijdgroepen. Het ging om vrouwen die tussen mei 2001 en mei 2003 bij verloskundigen en gynaecologen een prenatale screening aangeboden kregen. Speciaal om onderzoeksredenen had het VU medisch centrum toestemming gekregen al deze vrouwen een test aan te bieden.