ROME - Ongeveer 20 procent van alle rassen landbouwdieren wordt met uitsterven bedreigd. Het gaat om circa 1500 rassen runderen, geiten, varkens, paarden en pluimvee. Dat staat in een vrijdag verschenen rapport van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw.

Bij de FAO zijn 7600 rassen bekend, verdeeld over 169 landen. Van alle bekende rassen zijn er de afgelopen vijftien jaar al zeker 190 verdwenen. Ze voldeden niet meer aan de productie-eisen, stelt de FAO. Dat kan onder meer betekenen dat ze te weinig melk produceerden, onvoldoende vlees of van onvoldoende kwaliteit.

Landbouwdieren zijn in de wereld verantwoordelijk voor de inkomsten van circa een miljard mensen. De FAO waarschuwt voor een te groot verlies aan rassen, omdat die voor toekomstige generaties juist beter kunnen zijn, bijvoorbeeld na klimaatveranderingen omdat ze beter tegen warmte kunnen, of beter opgewassen zijn tegen virussen die dan rondwaren.