LONDEN - Groot-Brittannië vreest een nieuwe uitbraak van de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob. De aandoening kan overgebracht worden door besmet bloed waardoor duizenden mensen die in het verleden bloedtransfusies hebben gekregen gevaar lopen, meldde de Britse krant The Times vrijdag.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de ziekte zich veel makkelijker verspreidt door bloed dan door het eten van besmet vlees. De ziekte kan na zes tot zeven jaar tot wasdom komen indien er sprake is van bloedbesmetting. Bij het eten van geïnfecteerd vlees is de incubatieperiode veel langer. Ook mensen die geopereerd zijn met besmette ziekenhuisinstrumenten lopen gevaar.

Het is volgens de krant onduidelijk hoeveel mensen bloed hebben gedoneerd die besmet zijn. Het gevaar bestaat dat er zich een secondaire epidemie voordoet die zichzelf in stand houdt, aldus The Times. De nationale dienst voor bloedbanken zegt dat het alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. "Het probleem is dat er geen tests zijn die we kunnen gebruiken", aldus de dienst.