DEN HAAG - De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben grote bezwaren tegen de plannen van de Europese Commissie om een Europees Technologie-Instituut (EIT) op te richten. Dat staat in een brief die zij donderdag naar Eurocommissaris Jan Figel (Onderwijs) hebben gestuurd.

Het EIT moet onder meer helpen van Europa in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie te maken. Het instituut moet samenwerking tussen wetenschappers en bedrijfsleven stimuleren, maar zou ook onderwijs verzorgen en diploma's en academische graden uitreiken. Dat kan niet, vinden de Nederlanders. 'Brussel' is niet daartoe niet bevoegd, stellen zij.

De Kamers vinden dat het instituut het geven van onderwijs en het uitreiken van academische graden aan de onderwijsinstellingen over moet laten. Ook vragen zij zich af wat het EIT toevoegt aan de bestaande samenwerkingsverbanden van onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Ze tuigen liever niet weer een nieuwe organisatie op en plaatsen vraagtekens bij de financieringsplannen voor het instituut.