DEN HAAG - Buitenlandse wetenschappers en artsen in opleiding kunnen in Nederland makkelijker aan het werk. Voortaan worden geen eisen meer gesteld aan het salaris als mensen van buiten Europa hier aan de slag gaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Dat heeft het ministerie van Justitie maandag bekendgemaakt.

Deze maatregel volgt op de verruiming van de zogeheten kennismigrantenregeling per 1 november dit jaar. Toen werden de salariseisen alleen geschrapt voor promovendi, postdoctoralen en universitair docenten tot 30 jaar. Het kabinet wil knappe koppen soepeler toelaten om de kenniseconomie te stimuleren en het groeiende tekort aan hoogopgeleid personeel tegen te gaan.