BALTIMORE - Twaalf chirurgen in zes operatiekamers en vijf donoren zorgden afgelopen week voor een historische massaniertransplantatie. Vijf mensen kregen zo in het John Hopkins Transplantatiecentrum in het Amerikaanse Baltimore op het zelfde ogenblik een nieuwe gedoneerde nier. Dat meldden dinsdag Amerikaanse kranten.

Bekijk video

Het was de artsen in Baltimore niet om een record te doen. De vijfvoudige transplantatie had alles te maken met de beschikbaarheid van donornieren. Vier nierpatiënten zochten eerder contact met het transplantatiecentrum omdat zij ieder een familielid bereid hadden gevonden een nier te doneren.

Wachtlijst

In geen enkel geval bleek het familielid een geschikte donor. Een vijfde patiënt stond op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor. Toen bekend was dat een vijfde, levende donor bereid was een nier af te staan aan een onbekende, waren er vijf patiënten en vijf donoren. Toen bleek het onderling mogelijk voor iedere patiënt een geschikte nier te vinden.

Toen er eenmaal afspraken waren gemaakt over de transplantaties besloot men de operaties gelijktijdig uit te voeren. Dat gebeurde om te voorkomen dat een van de donoren zich later zou bedenken of ziek zou worden.

Tot nu toe zijn wel drievoudige transplantaties uitgevoerd, maar nooit vijf tegelijk. Meestal gaat het om één donor en één ontvanger. Hoewel de meeste donornieren afkomstig zijn van overleden donoren, geven artsen de voorkeur aan nieren die afgestaan worden door levenden omdat dan de kans op succes groter is.

In de Verenigde Staten komt het steeds vaker voor dat voor een nierpatiënt een passende levende donor wordt gevonden als de patiënt ook een familielid of vriend eveneens bereid vindt een nier af te staan aan een vreemde.

Toen bleek het onderling mogelijk voor iedere patiënt een geschikte nier te vinden.