WAGENINGEN - Het warme herfstweer heeft ertoe geleid dat tien vlindersoorten zich later dan ooit hebben laten zien. Vrijwilligers van de Vlinderstichting verbaasden zich de afgelopen dagen over de kleine koolwitjes, bonte zandoogjes en boomblauwtjes die genoten van het herfstzonnetje.

"Het is uitzonderlijk dat we zo laat in het jaar nog zoveel vlindersoorten zien", zei Kars Veling van de stichting maandag. Hij verwacht niet dat deze vlinders nog iets kunnen bijdragen aan de generatie van volgend jaar. "Het is maar incidenteel dat vlinders nu nog ontpoppen. Als de helft van de populatie besloot uit te komen, zou ik me wel zorgen gaan maken", aldus Veling.

"Deze vlinders overleven het niet door het wisselvallige weer en hebben dus ook geen tijd om zich voort te planten", zegt Veling.

In september en oktober hebben veel vlinders wel de tijd gehad eitjes te leggen. "Van de grote vuurvlinder en de kleine ijsvogelvlinder zien we er volgend jaar hopelijk veel terug. Zij hebben een extra generatie gecreëerd." Of al die vlinders volgend seizoen echt te zien zijn, blijft afwachten. "Als we een gewone winter hebben, overleven ze het prima. Als het te nat is, komt er schimmel en dat is desastreus."

Verder valt het Veling op dat de trekvlinders, zoals de Atalanta, distelvlinder en de oranje luzernevlinder, nog steeds veelvuldig in Nederland te zien zijn. "Normaal zijn die allang naar het zuiden vertrokken." De vlinders die de winter als vlinder doormaken zijn ook nog af en toe te zien. Het gaat dan om de kleine vos, dagpauwoog, citroenvlinder en de gehakkelde aurelia. "Deze gaan in de winter stil in een boom zitten en gaan pas weer vliegen als het wat warmer wordt."