WAGENINGEN - Een koe is een goede vervanger voor het duinkonijn, dat zeldzaam begint te worden. Runderen kunnen het begrazen van duinen overnemen van de konijnen en daarmee de bijzondere soorten rijkdom in stand houden.

Dat zeggen onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Groningen. De wetenschappers volgen al 33 jaar lang hoe het gaat met de begroeiing van de duinen. Ze hebben daarvoor proefpercelen ingericht in duinvalleien op Vlieland, aldus een woordvoerder van de Wageningen Universiteit.

Konijnen dreigen uit te sterven door de virusziekte VHS en door het grote aantal vossen, sinds voor die dieren een jachtverbod geldt. In de duinen zijn konijnen echter belangrijke grazers. Als zij de grassoorten niet wegknagen, verandert de gevarieerde begroeiing al snel in soortenarm struweel, aldus de onderzoekers.

Runderen

Natuurbeheerders hebben op sommige plaatsen op proef runderen in de duinen losgelaten. Gebleken is dat hun graaswerk net zo goed is voor de duinen. Volgend jaar experimenteert natuurorganisatie ARK met wisenten ofwel Europese bizons in het Kraansvlak, een duingebied bij Zandvoort. De wisenten, die in het wild voorkomen in Duitsland, Polen en Zweden, blijven drie jaar op proef in de duinen grazen.

Als de beheerders ook nog regelmatig duinvalleien gaan maaien en plaggen, zal de biodiversiteit zelfs toenemen, menen de wetenschappers. Op Vlieland werpt plaggen en maaien van de duinen al vruchten af.