WAGENINGEN - De zorg om en aandacht voor het broeikaseffect en de klimaatverandering is verloren tijd, want er valt toch niet veel aan te doen. Waar het werkelijk om gaat is de uitputting van de aarde en de verkwistende wijze waarop de Westerse wereld de beschikbare hoeveelheid zoetwater verspilt.

Dat zegt milieutechnoloog Jules van Lier, die donderdag aan de Wageningen Universiteit het bijzonder hoogleraarschap Anaërobe Afvalwaterbehandeling aanvaardt. Volgens Van Lier is de westerse wijze van waterzuivering een slecht voorbeeld voor ontwikkelingslanden.

Toilet

Van Lier stelt dat maar heel weinig water op aarde geschikt is voor menselijk gebruik. Toch vindt de Westerse wereld het gewoon ontlasting door het toilet te spoelen met honderd maal zoveel zoetwater als daarvoor nodig is.

In de Verenigde Staten kost het voorkomen dat iemand hepatitis A zou oplopen door het drinken van water drie tot dertig miljoen dollar meer dan de behandeling van iemand, die deze ziekte door drinkwater zou oplopen, aldus de Wageningse professor.

Langdurige periodes van een tekort aan schoon water zijn een tijdbom onder de samenleving, voorspelt Van Lier. Wereldwijd sterven 1,8 miljoen mensen per jaar door het drinken van besmet water. Dat gebeurt vooral in arme landen. 90 Procent van die sterfgevallen betreft kinderen onder de 5 jaar.

Ontwikkelingslanden

Het Westen zou daarom juist ontwikkelingslanden moeten laten zien hoe een kleine hoeveelheid zoetwater zo economisch mogelijk kan worden gebruikt. Van Lier vindt het niet meer aanvaardbaar op kostbare wijze meststoffen uit drinkwater te zuiveren en dat schone water vervolgens te gebruiken om akkers te besproeien. Zijn vakgroep werkt aan methodes om water goedkoper te zuiveren en anders te gebruiken.