WAGENINGEN - Onderzoekers van de Wageningen Universiteit werken samen met onder meer Philips en Microsoft aan een goedkope technologie om mensen, auto's en dieren te volgen. Dat moet mogelijk worden door via sensoren gegevens te verzamelen, die worden doorgegeven aan computernetwerken.

Onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG), een onderdeel van de Wageningen Universiteit, willen deze technologie gaan toepassen in de veeteelt. "Als je bij wijze van spreken alle koeien van Nederland met zo'n sensor zou uitrusten, kunnen epidemische dierziektes sneller worden opgespoord en kan dus ook eerder worden ingegrepen", zegt onderzoeker dr. Kees Lokhorst.

Prototype

Het systeem bestaat uit slimme, draadloze netwerken van sensoren. "We hebben nog vier jaar te gaan. Als het klaar is, moeten we een prototype hebben van een technologie die net zo eenvoudig in het gebruik is als de moderne personal computer thuis." De technologie moet artsen in staat stellen patiënten die zelfstandig wonen, beter te volgen. Of om automobilisen veiliger te laten rijden.

De technologie kan betekenen dat een controlerende instantie bij veehouders in de stal gaat kijken. Dat maar weinig boeren dat op prijs zullen stellen, erkent de onderzoeker. "Wij zijn ons ervan bewust dat de sensortechnologie vragen en vooral spanning oproept. We vinden echter ook dat deze technologie nieuwe gebieden ontsluit."