AMSTERDAM - Een bodem die is vervuild met zware metalen als nikkel, cadmium en zink, kan met behulp van planten worden gereinigd. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

Planten die van nature metalen kunnen opnemen en opslaan kunnen de concentratie vervuiling op termijn aanzienlijk verminderen.

De onderzoekers gebruiken de zeldzame plant zinkboerenkers, die zink, cadmium en nikkel kan opnemen. Deze groeit op grond die zo veel zink bevat dat de meeste andere planten er niet overleven. In de zinkboerenkers wordt het giftige metaal gescheiden van de vitale delen van de plant opgeslagen. De plant kan één procent cadmium bevatten. Dat is honderd tot duizend maal meer dan andere plantensoorten.

Wilde tabak

Nadeel van deze plant is dat hij maar klein is en er vijftien tot twintig teelten nodig zijn om de hoeveelheid cadmium in de bodem te halveren. Daarom onderzoekt de universiteit mogelijkheden om grotere planten als wilde tabak of koolzaad in te zetten, die daarvoor wel genetisch aangepast moeten worden.

In Nederland is relatief weinig met zink en cadmium vervuilde grond. Hoge concentraties van deze metalen komen voor in de Kempen, rond de voormalige zinkfabrieken aan weerszijde van de grens met België. De omstandigheden zijn geschikt om de grond op termijn met planten te saneren. Na de oogst worden de planten verbrand en wordt de as als chemisch afval afgevoerd.