UTRECHT - Het juiste dieet kan er voor zorgen dat ADHD-symptomen bijna volledig verdwijnen. Niet alleen thuis, maar ook op school kunnen gedragsstoornissen hiermee worden tegengegaan. Dit blijkt uit recent Nederlands onderzoek, waarvan de eerste resultaten zaterdag worden gepresenteerd op een congres in Utrecht.

Nederland kent ongeveer honderdduizend kinderen met ADHD. Veertigduizend van hen krijgen medicijnen om de symptomen zoals druk gedrag en concentratieproblemen, tegen te gaan.

Het onderzoek, waaraan 27 kinderen met ADHD deelnamen, is deze zomer afgerond. Bij 71 procent van de kinderen leidde een individueel dieet tot een gedragsverbetering van 75 procent. Ook hadden de kinderen minder lichamelijke klachten. "Bovendien heeft deze behandeling geen bijwerkingen, in tegenstelling tot een behandeling met medicijnen", zegt Marjan de Boer van Stichting VoedselAllergie.

De studie borduurt voort op het eerste Nederlandse onderzoek naar de invloed van een zogeheten eliminatiedieet op ADHD, waarvan de uitkomsten in 2002 zijn gepubliceerd. Hieraan deden veertig kinderen met ADHD mee. Ruim zestig procent van de kinderen reageerde met grote gedragsverbeteringen op het gevolgde dieet.

De Boer bespreekt zaterdag tijdens het Congres Voeding & Gedrag, dat wordt georganiseerd door het tijdschrift Ortho, de voorlopige resultaten van het onderzoek. Zij is lid van de begeleidingscommissie van de studie.