WAGENINGEN - Kinderen die in zogenoemde groene wijken wonen, zijn minder dik dan leeftijdsgenootjes uit vergelijkbare wijken zonder groen. In wijken met veel gras en bomen is het percentage kinderen met overgewicht ongeveer vijftien procent lager.

Dat blijkt uit een onderzoek, dat het Wageningse universiteitsbureau Alterra heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), omdat minister Cees Veerman meer inzicht wil hebben in de effecten van groen in en om de stad. Alterra vergeleek de gegevens van kinderen uit zes verschillende GGD-regio's.

De onderzoekers hebben de gegevens van de kinderen gecorrigeerd voor mogelijke etnische invloeden of sociaal-economische omstandigheden, aldus Alterra. Dan blijkt nog steeds dat overgewicht meer voorkomt in een woonomgeving met weinig groen. Voor deze bevinding is volgens Alterra zelfs internationaal al veel belangstelling getoond.

Alterra stelt, dat nader onderzoek moet worden gedaan naar het verband tussen overgewicht bij kinderen en hun woonomgeving. Voor de hand ligt dat kinderen in groene wijken beter en veiliger buiten kunnen spelen en dus meer bewegen, waardoor ze minder vaak te dik worden, maar dat kan niet uit de onderzochte gegevens worden gehaald.

Het inkomen van de ouders zou ook een rol kunnen spelen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk, dat iedereen wel graag in een groene wijk wil wonen, maar dat dat voor hogere inkomens makkelijker bereikbaar is. Huizen met uitzicht op groen zijn ook duurder dan dezelfde soort huizen in een woonstraat. Alterra concludeert daar uit, dat mensen wel bereid zijn te betalen voor groen in de buurt.