PEKING - Als de wereldbevolking doorgaat met consumeren zoals ze nu doet, zijn in 2050 twee aardbollen nodig om die consumptie bij te houden. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag vanuit de Chinese hoofdstad Peking, waar het zijn Living Planet Rapport presenteert.

Het rapport verschijnt eens in de twee jaar en geeft de 'gezondheidstoestand' van de Aarde weer. Die toestand meet het WNF aan de hand van biodiversiteit en de vraag naar en aanbod van natuurlijke bronnen als bossen, water en fossiele brandstoffen.

Volgens WNF verbruiken we onze natuurlijke hulpbronnen in zo’n hoog tempo, dat de aarde niet in staat is deze op tijd weer aan te vullen.

Voetafdrukken

Uit het rapport blijkt dat vooral inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten met zevenmijlslaarzen door de ecologie struinen. Het WNF berekende dat de 'voetafdrukken', het aantal vierkante meter dat gemiddeld per persoon nodig is om in de dagelijkse behoeften te voorzien, van deze landen 11,9 en 9,6 hectare groot zijn. Per wereldburger is slechts 1,8 hectare beschikbaar.

Europeanen hebben een gemiddelde voetafdruk van vijf hectare nodig voor energie, voeding en andere behoeften. Nederlandse voetafdrukken zijn 4,4 hectare groot. Afghanistan legt het minst beslag op natuurlijke bronnen: die afdruk beslaat slechts 0,1 hectare.

Duurzaamheid

"Het is de hoogste tijd om te kiezen voor duurzaamheid. Op dit moment gebruiken we al een kwart meer aan natuurlijke hulpbronnen dan dat de aarde aankan", aldus Jim Leape, directeur-generaal van WWF International.

"Het goede nieuws is, dat we weten waar we moeten beginnen, en wel bij ons energiegebruik. De manier waarop we energie opwekken en verbruiken neemt bijna de helft in van onze voetafdruk op deze aarde. Met de juiste keuzes op dit vlak zijn snelle verbeteringen te maken. De benodigde technologie is al voor handen."