DEN HAAG - De aardappeltelers moeten rekening houden met nieuwe tegenslag nu een gevreesde viroïde is opgedoken in Nederland. Het ministerie van Landbouw maakte donderdag bekend dat de zogenoemde aardappelspindelknolviroïde, kortweg PSTVd, is aangetroffen in kuipplanten van drie kwekerijen in het zuiden en in het westen van het land.

De aardappeloogst viel dit jaar al tegen vanwege de lange periode van droogte in de zomer. Het ministerie stelt dat de vondst van PSTVd een groot risico vormt voor de aardappel- en tomatenteelt en een bedreiging voor de handel van deze producten en de genoemde kuipplanten. De export komt in gevaar als Nederland de huidige PSTVd-vrije status zou verliezen.

Maatregelen

Daarom heeft het ministerie een reeks maatregelen getroffen. De besmette planten moeten op de bedrijven blijven totdat er geen gevaar meer is dat ze andere planten besmetten. Nader onderzoek moet uitwijzen of de viroïde ook op andere bedrijven voorkomt.

De controles op PSTVd richtten zich tot dit jaar alleen op aardappelen en tomaten. Bloemisterijgewassen worden nu ook meegenomen, omdat het vermoeden bestond dat de viroïde hier ook zou kunnen voorkomen. Dat vermoeden blijkt nu te kloppen.

De Plantenziektenkundige dienst (PD) van het ministerie ontdekte de viroïde in de Solanum jasminoides en in de Brugmansia, kuipplanten die in tuincentra worden verkocht. Deze planten ondervinden bij de opkweek overigens geen hinder van de aanwezigheid van de viroïde.

Groeivermindering

Voor aardappelen en tomaten ligt dat totaal anders. Tomaten krijgen bij besmetting te maken met ernstige groeivermindering. Aardappels krijgen vreemde vormen als ze met de viroïde kampen.

De viroïde is zeldzaam in de Europese Unie. Incidenteel stuiten inspecteurs van plantenziektenkundige diensten er wel op, zoals in 2002 op een aardappelverwerkingsbedrijf in Frankrijk en dit jaar op een tomatenbedrijf in België.