LEUVEN - Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven hebben voor het eerst een proces doorgrond dat aan de basis ligt van bepaalde borst-, long- en dikkedarmkankers.

De resultaten kunnen worden gebruikt voor kankergeneesmiddelen die op een totaal nieuw mechanisme gebaseerd zijn. De studie geldt als een doorbraak in fundamenteel kankeronderzoek, meldde de KU Leuven donderdag.

Onderzoekers bekeken wat er mis gaat in cellen waardoor ze oncontroleerbaar gaan delen en dus tumoren en mogelijk kanker veroorzaken. Dat leverde nieuwe inzichten op, onder meer over de principes van het uitzaaien van kanker. Vaak heeft dat te maken met miscommunicatie binnen een cel of tussen cellen.

Kankerremmer

Onder meer als de proteïnefosfatasen niet in actie komen, kan wildgroei ontstaan. "Als je bepaalde proteïnefosfatasen op bevel weer kunt laten werken, kun je het gebruiken als kankerremmer", aldus de onderzoekers.

De Leuvense wetenschappers rond professor Jozef Goris zijn er nu in geslaagd een aan-schakelaar van de proteïnefosfaten tot op het kleinste niveau te doorgronden. Een amninozuur proline 190 blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen.

Aanvallen

"Daarmee komt een totaal nieuwe vorm van kankerbestrijding in beeld", aldus de KU Leuven. "Tot nu toe werd vooral gezocht naar geneesmiddelen die inwerken op proteïnekinasen. Door de ontdeking van Goris en zijn collega's kan de farmaceutische wereld nu ook gaan zoeken naar geneesmiddelen die inwerken op proteïnefosfatasen, om weer een ander soort kankers als het ware in de rug aan te vallen."