AMSTERDAM - Het blijft voorlopig verboden embryo's te kweken voor medisch onderzoek. Mede vanwege de naderende verkiezingen vindt staatssecretaris van Volksgezondheid Clémence Ross (CDA) dat een volgend kabinet moet beslissen over een eventuele opheffing van het verbod.

Een besluit over de omstreden kwestie moet uiterlijk september volgend jaar worden genomen, schrijft zij donderdag aan de Tweede Kamer.

Ross reageert hiermee op een rapport uit maart, waarin door onderzoekers wordt gepleit voor opheffing van het verbod om embryo's te kweken voor onderzoek. De staatssecretaris vindt, evenals minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA), dat dit rapport een 'gemengd beeld' oplevert over de wenselijkheid van de opheffing.

De Embryowet wordt wel op een aantal punten aangepast. Zo worden zorgvuldigheidseisen gesteld aan de donatie van eicellen aan een andere vrouw. Elke donatie moet door een medisch-ethische toetsingscommissie worden bekeken. Het verbod op betaald afstaan van eicellen en embryo's blijft bestaan. Het verbod op geslachtsselectie wordt niet versoepeld, zoals de onderzoekers hebben aanbevolen.