UTRECHT - Natuur en recreatie kunnen profiteren van de aanleg van nieuwe golfbanen. Bij het nog te introduceren singelgolf bijvoorbeeld mogen schapen grazen om het gras op de golfbaan kort te houden en ook agrariërs kunnen nog gedeeltelijk aan de slag op het terrein.

Tijdens een bijeenkomst in Utrecht wordt donderdag stilgestaan bij de multifunctionele golfbaan waarmee met ruimte woekerende gemeenten en provincies hun voordeel kunnen doen.

Groene stem

Twaalf provinciale Milieufederaties geven met 'een groene stem' aan waar en onder welke voorwaarden golfbanen kunnen worden aangelegd. Of waar niet, zoals bijvoorbeeld in de gebieden die vallen onder de Ecologische Hoofdstructuur.

Met de Nederlandse Golf Federatie zoeken de milieuorganisaties naar mogelijkheden om de schaarse stukken grond zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Aanhakend bij de vraag naar golfterreinen is onderzocht hoe de banen ook ruimte kunnen bieden aan natuur en recreatie.