WASHINGTON - Door toediening van albumine, een oplosbare proteïne, kan mogelijk tot 80 procent van kinderen besmet met malaria worden gered die anders zouden sterven. Dat hebben onderzoekers vrijdag gemeld in het tijdschrift Public Library of Science-Clinical Trials.

Er is nog meer studie nodig voordat een dergelijke behandeling kan worden aanbevolen, maar onderzoekster Kathryn Maitland van het Imperial College in Londen is erg hoopvol. Zij spreekt van "een belangrijke doorbraak naar een verbetering van de behandeling".

"Het toedienen van vloeistof aan kinderen die ernstig ziek zijn met zware malaria staat lijnrecht tegenover de heersende praktijk en daarom is het absoluut essentieel dat we zeker zijn dat de resultaten kloppen voordat we adviseren de praktijk te veranderen", aldus Maitland.

Maitland schrijft in het artikel dat de onderzoekers 88 kinderen met ernstige malaria een oplossing van albumine of een bloedplasmasurrogaat genaamd gelofusin gaven. Beide middelen reduceerden de shock, in eerste instantie de reden om vloeistof toe te dienen. Maar van de kinderen die albumine kregen, bleek meer dan 80 procent te overleven. De onderzoekers zijn nu op zoek naar geld om een grootschaliger onderzoek met duizend kinderen te doen.

DDT

Intussen maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag bekend het gebruik van het pesticide DDT weer te adviseren in de hoop malaria onder controle te krijgen. Het chemische middel wordt in huizen gespoten om de malariamug te doden. Door malaria sterven elk jaar volgens de WHO ongeveer een miljoen mensen, voornamelijk jonge kinderen.