DELFT - De kosten van de superbus, het prestigieuze openbaarvervoerproject van Nederlands eerste astronaut Wubbo Ockels, vallen veel hoger uit dan tot nog toe werd aangenomen.

Daarnaast is de bus, die op een vrije busbaan 250 kilometer per uur moet kunnen rijden, veel minder duurzaam, veilig en winstgevend. Dat staat in het raport 'Valkuilen voor de superbus' van professor Ingo Hansen van de afdeling Civiele Techniek & Geowetenschappen van de TU Delft, een collega van Ockels. In het universiteitsblad Delta geeft Hansen aan dat hij met zijn rapport een discussie wil losmaken over het project.

In een reactie wees Ockels vrijdagmiddag alle kritiek van de hand. "Mijn collega heeft gewoon op alle punten ongelijk", luidt het commentaar van Ockels. "Wij hebben het volste vertrouwen in ons project. Hij mist bepaalde kennis waar wij wel over beschikken."

Snel

De superbus geldt als een veelbelovende nieuwe vorm van zeer snel openbaar vervoer. Minister Karla Peijs (Verkeer) heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om ontwerp en bouw van een experimenteel demonstratiemodel mogelijk te maken. Connexxion steekt een miljoen euro in de ontwikkeling van de bus. Het OV-bedrijf wil met VolkerWessels en ING Wholesale Banking een consortium opzetten voor de uiteindelijke exploitatie van het Superbussysteem.

Het plan van Ockels voorziet in een voertuig met een lengte van 15 meter dat plaats biedt aan 20 tot 30 passagiers. De bus oogt als een extreem lange futuristische limousine. Het prototype moet in de zomer van 2008 rijklaar zijn voor inzet tijdens de Olympische Spelen in Peking.

Kritisch

Hansen zet grote vraagtekens bij het project, dat volgens hem een investering vraagt van 4 á 5 miljard euro, in plaats van de begrote 2,2 miljard euro. "Het is hoog tijd dat experts eens kritisch naar dit project durven kijken", zegt Hansen. "De reputatie van de TU Delft staat op het spel."

Volgens Hansen zijn de Superbusplannen slecht onderbouwd en veel te optimistisch. "Er wordt ons een nieuwe vorm van openbaar vervoer voorgespiegeld die én duurzaam én razendsnel én rendabel én uitermate veilig is. Dat is domweg niet haalbaar", zegt Hansen. "Een vervoersmiddel met een snelheid van 250 kilometer per uur is per definitie al niet duurzaam."

Veiligheid

Het ontwerp voor de vrije busbaan zou niet voldoen aan de wettelijke eisen en Hansen is kritisch over de veiligheid. Het automatische besturingssysteem zou de bestuurder onvoldoende mogelijkheden geven om te remmen bij onverwachte situaties. "Het ministerie heeft zich bij het toekennen van de miljoenensubsidie volgens Hansen laten leiden door een rapportage die niet deugt. Ik heb dat rapport gelezen en ik vind het beschamend slecht."

Ockels ondergaat de kritiek laconiek. "Op zich zijn er altijd collega's die elkaar bekritiseren in de academische wereld. We hebben in het verleden ook al met elkaar gediscussieerd. Hij is niet overtuigd van mijn verhaal. Ik heb de ambitie en overtuiging dat het wel kan, een duurzame, snelle, rendabele en veilige Superbus."