NIJMEGEN - Tienermeisjes drinken meer alcohol naarmate ze vaker naar de televisiesoap Onderweg Naar Morgen (ONM) kijken. In het afgelopen seizoen van ONM dronken de acteurs ook twee keer zoveel als hun collega's in de soap Goede Tijden Slechte Tijden (GTST). GTST kreeg in 2004 kritiek omdat de acteurs zo veel dronken.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben in opdracht van de stichting Alcolhol Preventie (STAP) onderzoek gedaan naar de relatie tussen het kijken naar soaps en drinkgedrag onder 12- tot 19-jarigen. STAP concludeert uit de woensdag gepresenteerde resultaten dat vooral tienermeisjes een verwrongen idee van de werkelijkheid krijgen doordat ze op televisie aldoor maar zien dat er alcohol gedronken wordt.

In ONM is elke vijf minuten een acteur met een drankje te zien. In GTST was dat vorig seizoen elke tien minuten. De alcohol maakt bijna altijd deel uit van een plezierige sociale situatie.

Consequenties

Het komt maar zelden voor dat de negatieve consequenties van drankgebruik te zien zijn. Wat STAP vooral zorgen baart, is dat de onder jongeren populairste acteurs ook het meest drinken op televisie.

De Nijmeegse onderzoekers ondervroegen bijna 2200 leerlingen van diverse middelbare scholen. Van hen kijkt bijna 30 procent zeer regelmatig naar GTST, terwijl 14,5 procent geregeld ONM inschakelt.

Meisjes kijken veel vaker dan jongens en gebleken is bovendien dat de soaps vooral onder lager opgeleide, jongere scholieren populair zijn.

Realiteit

Bij Endemol, producent van ONM, zijn ze verrast door de uitkomst van het onderzoek en kondigen ze aan er serieus naar te gaan kijken. In een reactie zegt woordvoerster Irene Frijters niet het idee te hebben dat het programma drankgebruik aan het propageren is. "Als blijkt dat dat wel zo is, dan zullen we daar actie op ondernemen zonder de realiteit uit het oog te verliezen."