AMSTERDAM - Greenpeace pleit voor een Nederlandse energierevolutie om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) voor elektriciteit, warmte en transport op termijn drastisch terug te schroeven. Dinsdag presenteerde de organisatie in Den Haag een scenario voor een schone energievoorziening om dat voor elkaar te krijgen.

Greenpeace wil dat de komende kabinetten een "stabiel" subsidiesysteem voor schone energie gaan hanteren. Zomaar subsidies stopzetten, zoals onlangs de MEP-steun voor het opwekken van groene stroom, vindt de milieuorganisatie uit den boze. De nieuwe regering moet minstens 200 miljoen euro per jaar extra steken in duurzame energie om noodzakelijke doelen te halen.

CO2

De milieuorganisatie wijst erop dat er brede consensus bestaat over het terugdringen van de uitstoot van CO2. In 2020 moet die 30 procent onder het niveau van 1990 liggen en in 2050 liefst 80 procent om de gemiddelde opwarming van de aarde weer binnen aanvaardbare grenzen te krijgen. "Instellingen als het KNMI en het RIVM zijn het daar wel over eens", stelt Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. "Hetzelfde geldt voor de Europese Commissie".

In het Greenpeace-scenario is geen plaats voor "tussenstappen" naar een schonere energievoorziening in de vorm van ondergrondse CO2-opslag en kernenergie, zoals het CDA steevast oppert. Investeringen in dergelijke plannen gaan volgens Greenpeace ten koste van investeringen in duurzame energiebronnen.

Thijssen

Het kabinet doet er naar de mening van Greenpeace goed aan om in te zetten op een efficiënter energiegebruik. Thijssen: "Door betere isolatie van woningen gebruiken huishoudens steeds minder gas. Elektrische apparaten worden daarnaast ook steeds zuiniger. De rekening voor de consument zal op termijn gehalveerd worden".

De "ongelijke" positie op de Nederlandse elektriciteitsmarkt tussen duurzame energie (wind op land en op zee, zonnepanelen) en fossiele energie (uit olie en kolen) moet weggewerkt worden, vindt Greenpeace. Via een heffing volgens het principe "de vervuiler betaalt" moet er een gelijk speelveld komen.

Greenpeace wil zo snel mogelijk af van het gebruik van kolen, goed voor de meeste CO2-uitstoot (per kilowattuur), voor de opwekking van stroom. Moderne gascentrales zouden het gat moeten opvullen tussen de elektriciteitsvraag en de productiemogelijkheden van schone energie. De milieuorganisatie pleit verder voor onmiddellijke sluiting van de kerncentrale in Borssele, omdat die meer dan dertig jaar oud is. Extra kerncentrales zijn onnodig. Dat geeft alleen maar meer radioactief afval, dreiging van verspreiding van kernwapens en nucleair terrorisme.