CHICAGO - Oudere vaders hebben een veel grotere kans om autistische kinderen te krijgen. Autisme en gerelateerde gedragsstoornissen komen zesmaal vaker voor bij kinderen die verwekt werden toen hun vaders veertig jaar of ouder waren, dan bij kinderen wiens vader toen jonger was dan dertig.

Amerikaanse en Britse onderzoekers, die dit verband hebben ontdekt, konden echter geen relatie vinden tussen de leeftijd van de moeder en autisme. De wetenschappers stellen in het vakblad Archives of General Psychiatry dat de uitkomst van hun onderzoek uitwijst dat ook mannen een 'biologische klok' hebben als het gaat om het voortbrengen van gezonde baby's.

De uitkomsten zijn gebaseerd op onderzoek onder meer dan 130.000 kinderen die in de jaren '80 van de vorige eeuw in Israël werden geboren.

Ongeveer zestig op elke 10.000 kinderen in Nederland lijdt volgens gegevens van het Autisme Fonds aan de gedragsstoornis. Dat aantal is de laatste jaren gestegen onder meer door beter onderzoek en nieuwe diagnoses. De patiënten hebben moeite contact te maken, met taalontwikkeling en vertonen vaak stereotype gedrag.