WAGENINGEN - Nederland loopt achter bij de andere landen in Europa waar het gaat om bescherming van zeegebieden en vissoorten. Dat was één van de conclusies die wetenschappers maandag trokken tijdens een bijeenkomst over de zee in Wageningen.

Vooral op het gebied van mogelijke bescherming van zeegebieden die kunnen dienen als kraamkamers voor bedreigde vissoorten laat Nederland het afweten. Hoewel er al Europese richtlijnen over zijn opgesteld, heeft Nederland geen haast daar uitvoering aan te geven, aldus de onderzoekers. Zij noemen het economische belang van de visserij als oorzaak daarvan.

Nederland werd enkele jaren terug nog beschouwd als een land waar goed met de bescherming van de zee werd omgegaan. Inmiddels zien de wetenschappers Groot-Brittannië als voorbeeld van een land dat wel goed omgaat met de zee.

Kennis

De bijeenkomst in Wageningen was een initiatief van IMARES, een instituut van de Wageningen Universiteit dat onderzoek doet naar de zee. Om meer kennis over de zee en de visstand te vergaren is volgens de onderzoekers nauwe samenwerking nodig tussen wetenschappers en de visserijsector.