VLAARDINGEN - Het stadsarchief van Vlaardingen leek zaterdag veel op een polikliniek. Tweeënveertig Vlaardingers van het mannelijk geslacht lieten zich wangslijm afnemen voor een DNA-onderzoek naar de oer-Vlaardinger.

De stadsarchivaris en de stadsarcheoloog hanteerden de hele dag de wattenstaafjes. "We hadden ongeveer 10 minuten per persoon nodig, maar het is allemaal prima verlopen", aldus archivaris Harm Jan Luth.

Het onderzoek richt zich op 88 mannen die verdeeld over twee zaterdagen zijn verzocht zich te melden in het gebouw van het stadsarchief. De DNA-monsters zijn nodig om na te gaan of er onder de 88 mannen nakomelingen zijn van duizend jaar geleden overleden Vlaardingers. De skeletten van deze oer-inwoners zijn in 2002 bij opgravingen ontdekt.

Schedels

Sinds de vondst is de gemeente bezig met onderzoek naar de oer-Vlaardinger. Onlangs zijn uit schedels van 36 Vlaardingers die zijn overleden tussen 1000 en 1050, de kiezen getrokken. Uit een proefonderzoek is gebleken dat in de oude kiezen DNA-materiaal is achtergebleven.

Het DNA uit het wangslijm wordt bij het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden vergeleken met het oude erfelijke materiaal. De vergelijking is alleen mogelijk bij mannen, dragers van het Y-chromosoom dat onveranderd van vader op zoon wordt doorgegeven.

Vrijwillig

Volgens Luth is het onderzoek onder de 88 mogelijke nakomelingen vrijwillig. Van de 44 mannen die zaterdag waren opgeroepen, zijn er twee niet gekomen wegens onder meer vakantie. Stadsarcheoloog Tim de Ridder en Luth hebben een korte cursus gekregen in Leiden om het wangslijm te kunnen afnemen. "Het is allemaal volgens geldende protocollen gebeurd", aldus Luth.

Het grootscheepse onderzoek omvat niet alleen DNA-vergelijking, maar ook reconstructie van enkele schedels. Volgende week zaterdag gaan de twee verder met het wangslijm. Medio 2007 hopen Luth en De Ridder de uitslag te hebben.