CANBERRA - De wereldwijde vraag naar water zal in het jaar 2050 verdubbeld zijn, terwijl momenteel al een derde van de wereldbevolking kampt met een tekort aan het schaarse middel. Die waarschuwing uitte de Nederlandse voorzitter van het International Water Management Institute woensdag in de Australische hoofdstad Canberra.

De prijs van het 'blauwe goud' gaat door het plafond, aldus dr. Frank Rijsberman. De verwachting is dat water in 2050 twee tot drie keer zo duur zal zijn als nu. De prijsstijging zal minder dramatisch zijn dan die van bijvoorbeeld olie. Bepaalde zogeheten designerproducten als Perrier-bronwater zijn nu al duurder dan het zwarte goud, hield de geleerde zijn toehoorders voor.

Overproductie

De laagste prijzen voor Australische wijn liggen momenteel ook lager dan die van water, omdat de wijnsector kampt met gigantische overproductie, wist de Nederlander de Australiërs te vertellen. Volgens Rijsberman is er voldoende water op de wereld voorhanden om te voorzien in de vraag.

Het is echter vooral een kwestie van zo goed mogelijk met die vraag om te gaan. Verkeerd beheer kan volgens een eveneens woensdag gepubliceerd rapport van het International Food Policy Research Institute ertoe leiden dat er tot 350 miljoen ton voedsel minder per jaar zal kunnen worden verbouwd.

Rijke landen

Rijke landen staan voor dezelfde waterproblemen als de door droogte geplaagde arme landen. Daarvoor waarschuwt de milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds (WNF) in een rapport dat woensdag is verschenen.

Het WNF wijst op klimaatveranderingen, periodes van droogte en het verlies aan natuurgebieden die water opslaan (wetlands). Ook laakt de organisatie mismanagement van zoetwaterbronnen, vervuiling en overmatig verbruik door de industrie en landbouw. Verder gebruiken grote steden te veel water en is er ook veel verspilling.

Het rapport Rijke Landen, Arm Water over de watercrisis komt enkele dagen voor de World Water Week-conferentie, die van 20 tot 26 augustus in Stockholm wordt gehouden.